• Expedícia TRAGARE, je putovanie a vyhľadávanie pozostatkov pôvodnej ľudovej architektúry na území Slovenska. Predovšetkým drevenice, drevené kostolíky a drevené vodné mlyny.

  • Cieľom je tiež knižné vydanie. Po skončení expedície bude celé dielo – zbierka 500 ks originálov kresieb sústredená do limitovaného počtu kníh.

  • Knižné vydanie TRAGARE ® je celoživotné dielo výtvarníka Miroslava Matuščina

Generálny partner